L’objectiu principal que s’ha d’assolir és que la persona sigui conscient de quina és la seva interpretació de la realitat, com primer pas per poder-la canviar. Aquesta interpretació subjectiva està basada en el seu mapa mental, és a dir, inclou el que hem après i el que hem viscut, més la informació que ha gravat inconscientment i que la porta d’herència familiar. Per tant, no hi ha dues persones iguals.

“Adonar-se’n d’aquests patrons automàtics, que li condicionen la vida, permet desdramatitzar, desvictimitzar i desculpabilitzar”

Són condicions que es converteixen en indispensables per canviar i sanar a tots els nivells: psicoemocional, físic i relacional.

L’incorporació de diverses metodologies i eines en un procés d’acompanyament, permet abordar de forma integral situacions diverses, com malalties, pors, bloquejos emocionals, problemes d’autoestima, situacions repetitives o gestionar conflictes i canvis:

Amb la Desprogramació Biològica cerquem les emprentes que el cervell ha gravat a nivell inconscient davant xocs traumàtics o vivències estressants, que determinen la nostre salut física i el nostre comportament.

Amb la Programació Neurolingüística (PNL) podem canviar l’impacte negatiu gravat en l’inconscient, amb l’ancoratge dels recursos positius que té la persona des d’altres experiències.

Amb el Coaching fixem els objectius que volem assolir i entrenem la ment per aconseguir-ho. El Coaching facilita l’aprenentatge i genera noves perspectives, compromís i responsabilitat, que es tradueix en millors resultats a la vida personal i professional.

Posa’t en contacte amb mi