Amb la Desprogramació Biològica cerquem les empremtes que el cervell ha gravat en l’àmbit inconscient davant xocs traumàtics o vivències estressants, que determinin la nostre salut física i el nostre comportament.

Al llarg de la nostra vida adquirim coneixements i experiències, i tot això -amb la informació genètica que heretem dels nostres progenitors- formen el nostre mapa mental individual. Cadascú veu la realitat segons sigui aquest mapa mental, el que fa que reaccionem de formes diferents davant d’una mateixa situació.

La Desprogramació Biològica és una metodologia que pretén portar a la consciència, i comprendre, les empremtes que el cervell ha gravat en l’àmbit  inconscient davant determinats xocs traumàtics o conflictes molt estressants que ens han desestabilitzat, i els programes biològics que s’han activat. Aquestes empremtes es poden haver gravat en diferents situacions viscudes al llarg de la nostra vida, i també durant la gestació, el part, el primer any de vida, fins i tot, a la vida dels nostres ancestres.

La Desprogramació Biològica relaciona el tipus de malaltia amb la localització d’aquesta i amb la vivència d’una situació conflictiva. També és aplicable als patrons de conducta automatitzats que no controlem, que limiten la nostra capacitat d’acció i ens impedeixen viure amb plenitud. Analitzem conjuntament aquests patrons per poder desxifrar el seu origen i el seu sentit, per comprendre’ls, i reaprendre altres en el seu lloc.

Així, el que pretenem és deixar de funcionar en automàtic (inconscient) en tot el que sigui possible. L’objectiu és ser amos dels nostres actes amb plena consciència, recuperar l’estat de salut i el benestar.

El terapeuta en Desprogramació Biològica no fa diagnòstics ni prescriu fàrmacs. En cap cas substitueix el consell mèdic professional ni pretén que s’abandoni el tractament prescrit. Són perfectament compatibles.

programacio neurolinguistica lola casals

Posa’t en contacte amb mi