Què és per a tu la SALUT?
Solíem creure que fent exercici i una dieta equilibrada era suficient per estar sans.

I és important. No obstant això, cada vegada hi ha més evidències que la salut és clarament integrativa. Abasta no només el cos, sinó també el psicoemocional, les relacions amb l’entorn social i la consciència de l’ésser. Som un tot interconnectat. El cos físic no és un conjunt de peces soltes que van per lliure i de sobte emmalateixen.

Ets conscient el tipus de situacions que et solen generar conflicte intern i estrès?