AVÍS LEGAL

El present document té per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que LOLA CASALS  posa a la disposició del públic en la URL www.lolacasals.com

La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.

LOLA CASALS  es compromet a vetllar per l’exactitud i l’actualitat del contingut del lloc web, incloent a títol enunciatiu i segons correspongui, les dades sobre els productes, serveis i uns altres. Sense perjudici de l’assumpció d’aquest compromís, LOLA CASALS no està en posició d’oferir garantia respecte a l’exactitud de la informació de qualsevol tipus recollida en la web i que per error o omissió sigui incorrecta o hagi pogut quedar obsoleta. Amb l’objectiu de minimitzar els inconvenients ocasionats per possibles errors es recomana la utilització d’aquests com a orientatius.

Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització de la web, quedant LOLA CASALS  exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari..

LOLA CASALS declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret..

Política de protecció de dades de caràcter personal

Sense perjudici del que es preveu en l’indicat a l’hora de fer reserves en  la web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de realitzar una reserva, està autoritzant expressament a LOLA CASALS  al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin.

En compliment de la normativa de protecció de dades, l’Usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació.