Servei complementari al tractament mèdic o terapèutic

A qualsevol persona que tingui una malaltia física diagnosticada.

A metges i altres terapeutes que vulguin aconsellar als pacients sobre com fer un treball en paral·lel per tal que prenguin responsabilitat de la seva salut a tots els nivells, i que els ajudi a millorar.

La meva proposta és complementària, i no alternativa, del que fan els metges i altres terapeutes. No faig diagnòstics ni faig prescripció de tractament ni fàrmacs.

Actualment col·laboro amb Medicina Integrativa Girona

en que consistes lola casals coaching Treballo a partir de la simptomatologia física o malalties, excepte les mentals També a partir de les vivències repetitives i les conductes o situacions que la persona no pot gestionar. Comprendre aquests programes biològics automàtics (inconscients) que s’activen a partir de determinats fets traumàtics o vivències desestabilitzants, és indispensable per empoderar-se, fer canvis i millorar o curar en l’àmbit biopsicosocial.

Depenent de cada persona o situació, faig servir les metodologies més adequades basades en la Desprogramació Biològica, la Programació Neurolingüísitica i el Coaching, entre altres. Les sessions avancen mitjançant converses i diversos exercicis pràctics i de visualització, segons convingui en cada moment.

També ofereixo l’opció de fer les sessions online (Skype, Whereby, Zoom…) si no és possible desplaçar-se, pel motiu que sigui. Tinc força experiència i puc afirmar que s’obtenen els mateixos resultats.

exito lola casals coaching

La primera sessió té una durada d’1 hora i 30 minuts, les següents seran d’1 hora.

Un procés individual variarà en el nombre de sessions, depenent del tema a treballar i de cada persona. El mínim de sessions que jo recomano és de 4. Es pot fer una sessió puntual per tractar un tema concret.

Aconsello no deixar passar més de 3 setmanes entre una sessió i la següent, encara que la freqüència la determinarem segons les necessitats del client.

Vols saber més?

Posa’t en contacte amb mi