Una de les possibles raons és que hi hagi un conflicte amb l’autoritat. Pot actuar com a veritable bloquejant.